Brieven schooljaar 2011-2012

Datum
Leerjaar
Onderwerp / klik om te downloaden
05/09 3de Natuurtweedaagse
†12/09 †6de Laatstejaarsreis uitnodiging
20/09 6de Laatstejaarsreizen : info over de 2 bestemmingen
21/09 1 tot 6 e-mailadres en webdiensten voor leerlingen
26/09 6de Bezinningsdagen op 3 en 4 oktober
05/10 1 tot 6 Aanstelling adjunct-directeur ai
07/10 6 EMT A-B-C, EWi Mini-ondernemingen Brusseldag
10/10 4-5-6 Uitnodiging spreekavond ouderraad. Het belang van kritisch denken voor jong en oud.
10/10 1-2-3-4-5-6 Uitnodiging hulp bij schooletentje.
10/10 1-2-3-4-5-6 Aanstelling algemeen directeur
20/10 1-2-3-4-5-6 El Molino BoliviŽ
20/10 3-4-5-6 Abonnement tijdschriften
27/10 eerste graad Enquete cyberpesten
27/10 6 EMT - EWi Opstartavond mini-ondernemingen
07/11 1-2-3-4-5-6 Studie 7de lesuur : aanpassing
09/11 1-2-3-4-5-6 Ingebruikname oprit STK
09/11 2 Stop op wachtlijst ski
09/11 1 Planning proefwerken Kerstmis eerstes
09/11 2 Planning proefwerken Kerstmis tweedes
09/11 1 Proefwerken en oudercontacten eerstes
09/11 2 Proefwerken en oudercontacten tweedes
15/11 3 Planning proefwerken Kerstmis derdes
15/11 4 Planning proefwerken Kerstmis vierdes
15/11 5 Planning proefwerken Kerstmis vijfdes
15/11 6 Planning proefwerken Kerstmis zesdes
15/11 3 Proefwerken en oudercontacten derdes
15/11 4 Proefwerken en oudercontacten vierdes
15/11 5 Proefwerken en oudercontacten vijfdes
15/11 6 Proefwerken en oudercontacten zesdes
16/11 5-6 Voordracht klimaatverandering
23/11 1-2-3-4-5-6 Music for life
23/11 2 Info-avond ski 2des
28/11 1-2-3-4-5-6 Trekking tombola
28/11 1-2-3-4-5-6 Sponsors tombola
06/01 1-2-3-4-5-6 Welzijnszorg
09/01 1-2 Wallabiewedstrijd
13/01 6 Studie-informatiedagen
28/02 6 Infoavond studiekeuzebegeleiding 6des met oud-leerlingen
29/01 6 HUM Excursie 6 humane naar hof van Assisen Antwerpen
15/03 5 Sportdag 5des
15/03 6 Excursie Parijs
19/03 6 Excursie Frans Louvain-La-Neuve
20/03 2 Laatste infomoment ski 2des
20/03 2 Infoavond studieoriŽntering 2des
23/03 6 Laatste info laatstejaarsreis
29/03 5-6 Proefwerkenrooster juni 3de graad
29/03 1-6 Uitnodiging opendeurdag 21 april
30/03 6 Excursie Breendonk
17/04 1-6 Aanstelling Koen Pollaert als nieuwe pedagogisch directeur
19/04 6 Lezing theater Ed Vanderweyden
15/04 4 Infoavond overgang van 2de naar 3de graad
19/04 1-6 Instellingen voor Hotmail om STK mail te ontvangen
23/04 1 Excursie aardrijkskunde eerstes naar Mechelen
26/04 3 Excursie 3 Latijn naar Trier
02/05 6 Excursie 6des naar Saeftinghe
04/05 1-6 Inleveren van schoolboeken en bestelling boeken en materiaal
04/05 5 Brief regeling proefwerken 5des
04/05 6 Brief regeling proefwerken 6des

Sint-Theresiacollege 2015-2016